• APATINSKA PIVARA I SEKOPAK NA BEER FEST-U

  Promotim Apatinske pivare i Sekopaka, sastavljen od 10 članova, premijerno je na ovogodišnjem Belgrade Beer fest-u predstavio mobilne kante-rančeve, u kojima su se prikupljale prazne limenke i PET flaše. Učesnici akcije su dobili zanimljive poklone, a sve u cilju edukovanja posetilaca i podizanja ekološke svesti... »

  Više informacija
 • IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

  Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Sekopak d.o.o. Beograd (u daljem tekstu "Društvo") koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, bilans uspeha za godinu završenu na taj dan i statistički aneks. Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji... »

  Više informacija
 • SEKOPAK I .A.S.A. POKRENULI AKCIJU

  U cilju modernizacije postojećeg sistema, ali pre svega edukacije većeg broja sugrađana i njihovog uključivanja u sferu reciklaže, operater za upravljanje ambalažnim otpadom “Sekopak”, je u saradnji sa komunalnim preduzećem .A.S.A. na teritoriji Kikinde i Lapova pokrenuo primarno razdvajanje... »

  Više informacija